Fra Angelico, l’anunciació i els robiols de cabell d’àngel sense saïm (CAT)

Fra Angelico, l’anunciació i els robiols de cabell d’àngel sense saïm (CAT)

Al llarg de la història de l’art trobem incontables anunciacions, tot i que una de les més famoses i la primera que se’m ve al cap és la de Fra Angelico, de Ca. 1425, que es troba al Museu del Prado.  L’anunciació és el moment 

El Bosco, Sant Antoni i les espinagades (CAT)

El Bosco, Sant Antoni i les espinagades (CAT)

Sant Antoni a Mallorca és, sens dubte, la festivitat més celebrada, així com a la resta de territoris de parla catalana. Això es deu a que aquest Sant, des de l’inici del cristianisme, s’ha relacionat amb la protecció del ramat i dels animals i, per